Repertoire

Een vast voornemen van Tweede Couplet was altijd al het brengen van werken die niet tot het standaardrepertoire behoren. Dit toonde zich in een wel zeer eigenzinnige benadering van de concertprogramma’s.

De beginjaren werden gevuld met barbershopmuziek : de oorspronkelijk mannelijke closeharmonystijl van traditionals, gezongen door klanten die bij de ‘barbier’ op een scheerbeurt wachtten.

Daarna werd vlot overgeschakeld naar populaire muziek uit West-Europa (Beatles, filmmuziek), er telkens zorg voor dragend dat deze werken niet op het programma van andere koren voorkwamen. Bijgevolg werden de meeste werken in eigen arrangementen gegoten en uitgevoerd.

Nadien volgde een verkenning van pop, rock en folk, vooral met deze laatste inspelend op de toenemende populaire tendens. Bij dergelijke projecten werd steeds een beroep gedaan op een representatieve instrumentale ondersteuning. Zo werkten we samen met bigband, harmonieorkest, fanfare, popband, folkband, enz… en indien nodig wapenden we ons met potten, pannen en ander huisgerei. In deze periode brachten we ook verscheidene kerstconcerten, alweer op onze net niet frivole maar toch ingetogen en eigentijdse manier.

In een derde fase gooiden we ons op de musical. Een van onze dromen is om ooit eens een volledige musical live uit te voeren. Op het jubileumconcert ’10 jaar Tweede Couplet’ versmolten al deze genres en stijlen zich tot één welluidend geheel en het publiek was in alle opzichten lovend.

Al waren onze eerste jaren vooral met dergelijk repertoire gevuld, toch hebben we nooit de klassieke muziek echt uit het oog verloren. Al vrij vroeg werkten we samen met het vocaal-instrumentaal ensemble ‘La Chose et la Chaise’ waarmee we verscheidene concertprogramma’s hebben gebracht. Met hen deelden we hetzelfde verlangen om weinig of niet gekende partituren weer tot leven te brengen. Dit resulteerde in een aantal concerten met vooral Franse vroegbarokke werken.

Ook met andere koren werkten we graag samen om de grotere klassieke werken op het podium te kunnen brengen.